Промышленный дизайн

Индустриальный дизайн —

область приложения фантазии дизайнеров с учетом сохранения основных свойств предмета в плане функционального применения. Естественно, товар, для которого разработан эффектный дизайн, сам себя рекламирует, обладая неординарным исполнением. Поэтому правильно избрав стратегию промышленного дизайна в серии выпускаемых кукол, машин, предметов мебели и других предметов из нашего окружения, профессиональный дизайнер обеспечивает успех компании и значительные объемы продаж на протяжении длительного промежутка времени.
Архитектурные конструкции и интерьеры, выставочные стенды, оформление места продажи, промышленные изделия, игрушки, бытовая техника, предметы промышленного назначения — вот только некоторые области применения промышленного дизайна.
Современный промышленный дизайн позволяет создавать различные конструкции, оформлять дизайн помещений в духе современных высоких технологий, а также пользоваться преимуществами усовершенствованной формы предметов и устройств, ставших необходимыми в жизни людей как в будни, так и в праздники. Развитие отрасли дизайнерских разработок позволяет взаимозаменяемым товарам обретать собственного покупателя. Ведь, как известно, на вкус и цвет… Вот и получается, что обретая новую форму, банка кофе одного сорта долго пользуется спросом на рынке. Поэтому многие производители считают более выгодным редизайн упаковки, нежели разработки в области повышения качества потребительских свойств товара. Редизайн намного дешевле

Промисловий дизайн — використання комбінації прикладного мистецтва і прикладної науки для поліпшення естетики, ергономіки, архітектури, функціональності і зручності використання продукту. Дизайн також може бути застосований для поліпшення конкурентоспроможності продукту та виробництва. Роль промислового дизайнера — у створенні і виконанні проектних рішень з проблем форми, зручності використання, фізичної ергономіки, маркетингу, розвитку бренду і продажів.

 • 1895р.

 • Пляшка Coca-Cola (R. Dean 1915р.)

 • Електричний чайник

 • Промисловий годинник

Зміст

 • 1 30-і роки XX ст.
 • 2 Середина XX ст.
 • 3 50-70-ті роки XX ст.
 • 4 80-90-ті роки XX ст.
 • 5 Етапи розробки
 • 6 Див. також
 • 7 Примітки
 • 8 Посилання

30-і роки XX ст.

У США після першої світової війни спостерігався бурхливий технічний прогрес і промисловий підйом. Однак на рубежі 20-30-х р. їх змінила глибока економічна криза. Подолання його наслідків становиться стимулом для розвитку дизайну. Уолтер Дорвін Тіг (англ. Walter Dorwin Teague) створює одне з перших дизайн-бюро ще в 1926 р. Реймонд Лоуі (англ. Raymond Loewy), по праву званий батьком комерційного дизайну, з однаковим успіхом проектував холодильники, локомотиви, автомобілі, розробляв фірмові стилі, зокрема «Кока-кола», «Шелл», «Лакі страйк». Вони не тільки багато і успішно проектують, але і відпрацьовують принципи формотворення, в першу чергу раціонального стайлінгу (англ. styling — стилізація), пишуть і випускають книги, узагальнуючі їх досвід. Інтерес до дизайну проявляють і мистецтвознавчі круги. У 1934 р. з’явилася книга «Мистецтво і промисловість» Герберта Ріда (англ. Herbert Read), закріпивши предмет мистецтва: «У кордонах функціональної доцільності фабрика повинна пристосовуватись до художника, а не художник до фабрики».

В Україні, на захудноукраїнських землях для цукерні «Фортуна нова», що затрудняла 110 осіб (1939; середнє за розміром підприємство) працювали професійні художники М.Бутович, С.Гординський, Л.Левицький. М.Бумба із Сколе виробляв дерев’яні коробки для помадок. Дешевих цукерок не загортали, проте дорожчі пакували. Бізнес «Фортуни нової» спиричинив розвиток власної торгової мережі (Львів, Стрий, Дрогобич), — фірмових крамниць.

Середина XX ст.

Дизайн США став невід’ємною частиною американського способу життя, насамперед у відтворенні предметного оточення, створенні нових видів товарів і послуг. Дизайн, породження нових соціально-економічних відносин державно-монополістичного капіталізму і ринкових відносин, виконуючи комерційну задачу, став одним з провідних та ефективних факторів конкурентоспроможності. Позиція провідних американських дизайнерів: «Найважливіша мета дизайну — змусити дзвонити касу, яка вибиває чеки» і «Дизайн є гарним в тій мірі, в якій він сприяє побуту».

 • 1941р.

 • Портативна швейна машина

 • Механічний калькулятор

 • Tulip chair

 • Годинник для кухонь

50-70-ті роки XX ст.

Все більш ясно розуміється роль дизайну в підвищенні якості продукції. З 1958 р. більше тисячі шестисот американських фірм мали офіси в Європі. Їх успішну діяльність багато в чому забезпечували дизайнери. В Європі, в слідом за нею і в Японії переймається американський досвід, але зберігаються культурні національні традиції.

Разработка промышленного дизайна

Знаменною подією і як би офіційним признанням дизайну було утворення в 1957 р. Міжнародної Ради Організацій Дизайну (ICSID). На міжнародному семінарі в Брюгге (1964 р.) було запропоновано визначення: «Дизайн є творча діяльність, кінцевою метою якої є визначення якостей виробів, що відносяться до їх формоутворення (або «формальних властивостей», «якостей з точки зору форми»). Ці якості пов’язані не тільки з зовнішнім виглядом, але, головним чином, з конструктивними і функціональними характеристиками («структурними та функціональними зв’язками виробів»), які перетворюють систему («предмет») в єдине ціле, як з точки зору споживача, так і з точки зору виробника. Дизайн охоплює всі обумовлені промисловим виробництвом аспекти оточуючого нас середовища.

80-90-ті роки XX ст.

У цей період отримала досить струнке формулювання теорія системного проектування, «системного дизайну». У працях учених були обґрунтовані наукові положення, згідно з якими специфіка системного дизайну завжди пов’язана з проектуванням цілісно-структурних об’єктів. Знаменною подією стало заснування Спілки дизайнерів СРСР (1987 р.) — Творчої громадської організації, що об’єднала широке коло фахівців. Багато в чому повчальною для радянських теоретиків і практиків стала Московська виставка «Дизайн США», вересень 1987. У нас випустили з уваги багатогранність дизайнерської професії та обов’язковість спеціалізації. В Америці, наприклад, дизайнерів-предметників (промислових дизайнерів) готували 28 навчальних закладів, архітекторів — 93, дизайнерів-графіків і фахівців суміжних галузей — 230. Експонати показали, як може бути ефективним графічний дизайн, як він організовує громадську думку і поведінку населення.

Розвиток техніки призвів до створення настільки досконалих машин, що значна частина збоїв в роботі систем стала відбуватися «з вини» людини, оскільки все зростаюча ефективність технічних засобів ставить перед оператором найскладніші завдання, які часто перевищують його можливості. Людина стала знижувати ефективність роботи системи. У такій інтерпретації дизайн є не що інше, як виявлення ще одного резерву вдосконалення цієї системи, коли використовуються не тільки фізіологічні та інтелектуальні можливості людини, але і його емоційні властивості, його чуттєве сприйняття, а значить, «починає працювати» і естетичне почуття. На зорі розвитку техніки резерви удосконалення системи людина — машина черпалися в основному в поліпшенні технічних параметрів: підвищенні потужності, збільшенні числа робочих органів, вдосконаленні технології, розвитку технічних наук, за рахунок впровадження принципово нових технічних досягнень тощо. Тепер же стало необхідним активно удосконалювати машину, враховуючи інтереси працюючої на ній людини, і основна роль тут відводиться дизайну.

Етапи розробки

Зазвичай розробка промислового дизайну включає в себе наступні етапи

 • генерацію ідеї
 • концептуальну проробку
 • ескізування
 • макетування
 • тривимірне моделювання
 • візуалізацію
 • конструювання
 • прототипування

Промисловий дизайн як вид діяльності включає в себе елементи мистецтва, маркетингу та технології. Промисловий дизайн охоплює найширше коло об’єктів, від домашнього начиння до високотехнологічних, наукомістких виробів. У традиційному розумінні до завдань промислового дизайну відносяться прототипування побутової техніки, виробничих установок і їх інтерфейсів, наземного та повітряного транспорту (у тому числі автомобілів, літаків, поїздів), різноманітного інвентарю. Особливе місце займає дизайн меблів і елементів інтер’єру, посуду і столових приладів, розробка форм і концептів яких має глибокі історичні передумови.

Див. також

 • САПР
 • Художньо-конструкторський аналіз

Примітки

 1. аб Чорновол І. Перша українська фабрика цукерків «Фортуна нова» і митрополит Андрей Шептицький
 2. ↑ Борис Евгеньевич Кочегаров Промышленный дизайн. — ДВТГУ. — Владивосток, 2006. — 297 с.

Посилання

 • УРЕ
 • Послідовність художнього конструювання об’єктів технологічної діяльності


Промисловий дизайн інформація про


Промисловий дизайн
Промисловий дизайн

Промисловий дизайн інформація Відео


Промисловий дизайн Перегляд теми.

Промисловий дизайн що, Промисловий дизайн хто, Промисловий дизайн пояснення

There are excerpts from wikipedia on this article and video


“Фабрика Дизайна” имеет многолетний успешный опыт в разработке дизайна упаковок, бутылок и этикеток, ПЭТ, а также в промышленном дизайне. Наиболее знаменательными работами компании в области индустриального дизайна были разработка и тиражирование корпусов для контрольно-пропускных систем “Pike” и “Pike-2”. Благодаря высокой технологичности этих изделий в сочетании с удобным и практичным дизайном от “Фабрики Дизайна” Заказчику удалось выиграть тендеры на поставку КПС “Pike” на различные значимые отечественные и международные спортивные площадки и соревнования, в том числе на Олимпиаду в Сочи 2014 года. Подробнее об этом проекте читайте здесь.

Поговорим детальнее о том, что же такое промышленный дизайна и о его значимости в процессе разработки продукта и для потребителей.

Значение промышленного дизайна в разработке продукта

В общем виде существует множество определений промышленного дизайна, некоторые из которых пришли из научной сферы. В конечном счете до сих пор актуальна формулировка, данная Томасом Мальдонадо, членом Коллегии индустриального дизайна США, в 1969 году. По его мнению, целью промышленного дизайна является улучшение внешних качеств продукта производств. Очевидно, что любая перспективная торговая марка в той или иной степени нуждается в услугах дизайнеров, которые смогут создать узнаваемый и привлекательный образ товара.

Начало промышленному дизайну было положено еще в Англии 18-го века.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Различные методики разработки использовались в направлении изготовления набивных тканей и применял их Джозайя Веджвуд, основатель действующей и по сей день известной английской фабрики по производству фаянсовой посуды.

Собственно определение “индустриальный дизайн” сформировалось позже, только в начале 19 столетия, благодаря архитектору и основателю Высшей школы индустриального дизайна “Bauhaus” в Германии, В. Гропиусу.

После второй мировой войны рассматриваемое направление продолжило развиваться в Голландии и Скандинавских странах, а также в Соединенных Штатах. В середине 20 века в США промышленный дизайн стал чрезвычайно популярен, даже была организована специализированная Коллегия.

В настоящее время разработка дизайна актуальна во всех сферах производства от простейших столовых приборов до реактивных самолетов. Происходит разработка промышленного дизайна в несколько этапов:

 • в первую очередь, генерируется идея;
 • производится анализ рынка, конкурентов;
 • затем прорабатывается концепция;
 • создается эскиз;
 • макет;
 • трехмерная модель;
 • визуализация;
 • конструирование;
 • ТЗ на создание формокомплекта;
 • Производство ограниченного тиража.

Важность индустриального дизайна для потребителя

В наш век, когда в каждом сегменте можно найти целый ряд конкурирующих компаний, каждая из которых предлагает широкий выбор продукции, промышленный дизайн актуален как никогда. Многие потребители отдают предпочтение при покупке тому товару, который обладает эстетичным видом и хорошей эргономикой. Рассмотрим основные вопросы, которым должен отвечать индустриальный дизайн.

Первостепенную важность имеет удобство использования. Качественный продукт, рассчитанный на широкую аудиторию должен иметь интуитивно понятный интерфейс или очевидную в использовании форму (упаковку), чтобы пользователь мог по одному виду понять о его назначении и основных способах использования. При разработке дизайна специалист должен учитывать число возможных вариантов взаимодействия с продуктом. Чем сложнее товар, тем большую важность имеет проработка особенностей промышленного дизайна, для создания максимально удобного в эксплуатации устройства или упаковки.

Вторая задача промышленного дизайна в минимизации необходимости техобслуживания изделия. Конечно, на данный момент очень сложно создать доступный товар без необходимости ремонта, но именно к этой цели стремятся специалисты. Сегодня проблему обслуживания решают максимальной информативностью о способах эксплуатации и сервиса самих деталей, которые могут потребовать замены.

Учитывая подверженность большинства современных потребителей высокой моде и созданию своего имиджа, эти аспекты так же нужно учесть при разработке дизайна. Если товар отражает современные тенденции мира моды, то это может вызывать гордость и ощущение собственной статусности у владельца от обладания таким изделием. На фоне стремления дизайнеров к достижению этих аспектов, так же выделяется создание уникального образа, что важно для продвижения торговой марки в целом.

Индустриальный дизайн неразрывно связан с работой с брендом, так как обычно потребители лояльны к какому-либо образу продукта. Поэтому, создав яркий узнаваемый образ, который при этом не будет мешать эксплуатационным характеристикам продукта, можно рассчитывать на успех у большинства. Для достижения подобных целей, специалист должен уметь отразить философию и идею компании в форме изделия.

Нужно отдельно подчеркнуть, что грамотно разработанный дизайн приносит серьезные экономические выгоды. Хорошо продуманный индустриальный дизайн способен снизить себестоимость товара, при этом лишь улучшив его эксплуатационные характеристики. Существует целый ряд аспектов, которые сулят снижение затрат на производство. В первую очередь, дизайнер может подобрать оптимальные материалы, которые не потребуют сложных этапов обработки при изготовлении, либо вовсе исключат некоторые затратные технологические моменты. Также, полезно упростить некоторые функции, которые окажутся избыточными, отказаться от экзотичных материалов и исправить ошибки ранее используемых неудачных конструкций.

В результате грамотный подход позволяет снизить себестоимость производства, что не может не оправдать вложения на разработку дизайна.

Окупаемость вложений в промышленный дизайн

В результате успешной работы над созданием индустриального дизайна товар станет привлекательным, удобным в использовании, с необходимым интересным функционалом, будет иметь яркий запоминающийся образ, что позволит увеличить узнаваемость бренда и лояльность к нему потребителей. Производитель сможет сделать надбавку к цене, а рыночная доля компании при этом будет только увеличиваться.

Таким образом, можно сказать, что окупаемость вложений на разработку промышленного дизайна выражается в следующем:

 • грамотно проработанный индустриальный дизайн приводит к росту спроса на товар, и соответственно доли рынка;
 • инвестиции в разработку дизайна позволяют во многих случаях сократить себестоимость товара без значительных функциональных ухудшений;
 • благодаря привлекательности и узнаваемости торговой марки, производитель получает возможность поставить надбавку к цене единицы товара.

Наши специалисты с энтузиазмом возьмутся за разработку промышленного дизайна для вашей торговой марки по доступным ценам и максимально эффективным методикам!

Автор:Семейкин Андрей Николаевич,
Доктор философских наук,
Член Союза Художников
Член Консультативного Совета при Роспатенте по правовой охране дизайна,
Член Экспертного Совета по промышленному дизайну при Комитете по промышленности Государственной Думы РФ.

Ульрих К. Промышленный дизайн: создание и производство продукта / К. Ульрих, С. Эппингер; пер. с англ. М. Лебедев; ред. пер. М.А.

Промышленный дизайн в России

Матвеев. М.; СПб.: Вершина, 2007. — 447 с
Книга Карла Т. Ульриха и Стивена Д. Эппингера «Промышленный дизайн: создание и производство продукта» (Product Design and Development) посвящена процессам всестороннего исследования, проектирования и контроля «жизненного цикла» продукта в материальных и нематериальных аспектах: выявление рыночных предпосылок к его созданию, все стадии проектирования, производства и вывода на рынок, вплоть до взаимодействия с потребителем и конечной утилизации продукта, а также влияние данного продукта и заложенных в нем концепций на его последующие поколения, на внутреннюю корпоративную культуру и имидж компании, на рыночную среду и общество в целом. Описанные в книге методики, творчески расширенные и дополненные практическим опытом, применяются сегодня множеством компаний на самом острие конкурентной борьбы на мировых рынках.

Содержание курсовой работы:

1. Введение.

Охарактеризовать состояние  российского рынка одежды, способы  выживания российских производителей одежды, формы организации массового  швейного производства в России.

2. Анализ потребителей.

Психологический портрет  покупателей одежды,

выбор рациональных размерных  шкал для производства.

3. Характеристика продукта.

Характеристика существующей торговой марки и ее продукции,

анализ элементов фирменного стиля брендов (описание, фото 15-20 шт),

корпоративная культура.

4. Разработка эскизной  коллекции рациональной ассортиментной  серии моделей.

В стиле выбранной торговой марки (5-7 моделей с художественно-техническим  описанием).

5. Технический проект.

Разработка БК, ИМК, МК одной  модели (чертеж в натуральную величину), выбор методов обработки и оборудования для изготовления в промышленных условиях, макет изделия.

6. Выводы по работе.

7. Список использованных  источников.

1. Введение.

Охарактеризовать состояние  российского рынка одежды, способы  выживания российских производителей одежды, формы организации массового  швейного производства в России.

Состояние российского рынка  одежды

Одним из наиболее активно  развивающихся рыночных сегментов  в России является рынок одежды.

По оценкам экспертов  емкость российского одежного рынка  оценивается в $23-25 млрд. Интенсивность  развития проявляется в большем  росте объемов продаж по сравнению  с 2009 годом, в частой смене производителями  ассортимента и постоянной работе над  новыми моделями, широким предложением различных видов готовых изделий  и комплектующих.

Одновременно с ростом доходов российского населения  возрастает интерес к отечественной  продукции и продукции западных стран. Российским владельцам брендов  сегодня принадлежит не более 3-4% швейного рынка. Новые российские швейные  компании представляют собой вертикально  интегрированные холдинги с полным технологическим циклом: от дизайна  и производства одежды (а иногда и производства ткани для нее) до ее реализации в собственной розничной  сети. В основном российское швейное  производство представлено небольшими производителями, выпускающими по 5-10 тыс. единиц изделий в месяц. Тем не менее многие из них смогли закрепиться на рынке, сформировать собственную сеть и увеличивают ежегодно объемы на 30% и более, используя свое главное преимущество – низкие цены.

Западные компании активно  осваивают все сегменты российского  рынка одежды: массовый (Benetton, Zara, H&M, Colins, MEXX), средний (Aftco, Amasioni, Artigli, Bugatti, Climona, Future и др.), верхний (Antonio Berardi, Armani, Crea, Ferre и др.). В Россию возвращаются те компании, которые покинули ее после кризиса 1998 года. Привлекательными для них является не только московский рынок, но и региональные. Обороты ведущих западных производителей на российском рынке ежегодно растут на 40-50%.

Все это через несколько  лет может привести к росту  конкуренции на данном рынке. Для  удержания своих позиций на массовом рынке российским компаниям, прежде всего, необходимо будет осваивать  современные технологии производства, улучшать качество продукции. Кроме  того, необходимо будет увеличить  скорость реагирования на происходящие изменения, направить свои усилия на улучшение мерчендайзинга, правильно организовать розничные продажи.

Всем российским компаниям  для успешной работы на рынке в  настоящее время нужна государственная  поддержка – и, в первую очередь, в таможенной политике: снижение пошлин на сырье, оборудование, комплектующие.

Многие российские компании под натиском зарубежных переключаются на работу в более узком среднем сегменте, а отдельные компании ищут незанятые ниши в люксовом.

Скорее всего, основные сегодняшние  и будущие продажи иностранных  компаний в России – это «вторые» и спортивные линии.

Прогнозируется всплеск открытия собственных производств крупных западных Домов моды на территории России.

Кроме того, для западных компаний становится выгодно открывать  небольшие, мобильные и гибкие производственные структуры, которые будут специализироваться на чем-то определенном, развивать систему  франчайзинга и шоу-румы «второй линии».

По мнению аналитиков, российский покупатель устал от невероятного количества малоизвестных и плохо продвигаемых марок, ориентированных непонятно  на кого.

В условиях небольшого спроса (а, по прогнозам специалистов, потребление  в ближайшие годы будет достаточно скромным) рынок ожидает перераспределение в пользу тех, кто создаст «правильные» розничные сети, сможет четко позиционироваться, создаст понятный имидж бренда.

Доля рынков в общем  обороте пока преобладает, однако для  роста сетей магазинов разных ценовых категорий есть очень  хорошие шансы.

Доступные цены и широкий  ассортимент товаров благодаря  большим, пусть и нецивилизованным торговым площадям – в этом заключается  преимущество рынков.

Недостатками рынков являются качество и происхождение товаров.

Отсутствие необходимого сервиса и  возможности делать покупки вместе с ребенком говорят в пользу магазинов  нового поколения, рассчитанных на семейный шопинг.

По оценкам экспертов, объем рынка одежды в России в 2009 году оценивается примерно в 25 млрд. долларов в год. Большую часть  на российском рынке (до 60% в натуральном  выражении) занимают костюмы эконом-класса. В последний год возросли продажи костюмов среднего ценового сегмента.

Российский рынок одежды демонстрирует высокие темпы  роста: порядка 27 % в год. Экспертами отмечается повышенный спрос (и как  следствие, предложение) на одежду типа casual (повседневная, свободного стиля), в особенности на спортивный стиль. Растет спрос и на детскую одежду.

Темпы роста одежных сетей, принадлежащих российским компаниям, превышают темпы роста по рынку  одежды в целом и составляют почти 30%.

По данным Таможенной статистики, объема импорта в  натуральном  выражении сократился на 28%, а в  денежном выражении, напротив, увеличился на 25%, что косвенным образом может  свидетельствовать о ввозе более  дорогой и качественной одежды в  Россию.

В 2009 году в Россию было завезено одежды на сумму 988,91 млн. долларов, или 218,51 млн.шт. в натуральном выражении.

Основную долю импорта  занимают товары из Китая (19% от общего объёма), Германии (14,3% от общего объема) и Финляндии (11,8% от общего объёма).

Среди основных стратегий  развития розничных сетей одежды можно отметить выход большинства  игроков на региональные рынки и  укрепление своих позиций в уже  освоенных регионах. Еще одной  тенденцией рынка является то, что  игроки предпочитают размещать свои магазины в торговых центрах, так  как покупатель в этом случае имеет  права выбора и зачастую они предпочитают посещать магазины именно этого формата.

Наибольшее развитие в  последние годы получили российские компании, занимающиеся производством  мужской одежды. Особенно востребованным на рынке остается мужской костюм. Также в 2005-2007 гг. возрос спрос на детские костюмы. Ряд аналитиков рынка связывает эту тенденцию с введением формы в ряде школ.

Отметим, что весьма перспективными считаются рынки спортивной одежды и нижнего белья, а наиболее перспективным  на сегодня, по мнению аналитиков, является рынок молодежной одежды.

Отметим, что на российском рынке одежды начинают проявляться  тенденции, характерные для развитых западных рынков. В первую очередь, это ускорение производственного  цикла и увеличение объемов производства с одновременным снижением издержек. В связи с этим уменьшается  доля практичных вещей «на каждый день». Если несколько лет назад  вещи такого типа составляли до 90 % коллекций, то сейчас – не более 15 %. Поскольку  не вся продукция реализуется  в срок, увеличивается число стоковых центров. По данным компаний, от коллекций  остается не менее 15 % всего завезенного  товара, который затем перенаправляется в стоковый магазин.

По нашему мнению, в ближайшие  несколько лет московский рынок  одежды ожидает постепенное насыщение  и, в связи с этим, особенно перспективными для ритейлеров станет выход в крупные региональные центры и ресурсодобывающие регионы России с высоким уровнем потребления.

В последнее время в  среде отечественных производителей одежды все чаще используется термин «бренд», который воспринимается как  подтверждение того, что фирма  идет в ногу со временем. Многие компании взялись оценивать свои бренды или, по крайней мере, начали говорить об их ценности. Увы, в большинстве случаев  пока только гипотетической. Немного  теории. Многие компании еще не пришли к пониманию того, что существует огромная разница между понятиями  «бренд» и «торговый знак». Оцененные  права на нематериальный актив становятся надежным финансовым инструментом при  реализации управленческих задач.

Рынок воспринимает бренды только «первой свежести»

Российские производители  и продавцы одежды учатся работать по мировым стандартам и в условиях жесткой конкуренции с иностранными сетями.

На мировом рынке одежды в среднем на 15-17% в год растет так называемый сегмент fast fashion (быстрая мода).

Эта модель бизнеса нацелена на быстрый оборот — выпуск одежды небольшими партиями и сокращение продаж со скидкой.

Сегодня в Европе на fast fashion приходится уже 15% всего рынка одежды, и эта доля постоянно растет. Причем, этот сегмент стал настоящим спасением для европейских производителей одежды и обуви, потому что компании размещают свои заказы ближе к магазинам — около половины всей продукции fast fashion шьется в пределах Евросоюза, а все остальное — в непосредственной близости. В магазинах, ориентированных на "быструю моду", новые товары появляются каждую неделю. Но их не много, а, как правило, всего несколько экземпляров одной модели. И причина не в том, что магазины маленькие, а в попытке заставить покупателя купить вещь. Потребитель думает так: "Эта рубашка мне идет, и она всего одна в этом магазине.

Услуги промышленного дизайна

Если я не куплю ее сегодня, то завтра она мне может не достаться". И делает покупку немедленно. Быстрая модель продаж означает, что наиболее популярные товары могут появиться и исчезнуть в течение недели, создавая у покупателей ощущение дефицита, что побуждает их сделать покупку. Быстрый оборот серьезно меняет отношение людей к шопингу. Если раньше многие выбирались в магазины одежды один раз в месяц-два, то сейчас они вынуждены заходить еженедельно, зная о том, что на полках могут быть новинки, которые долго не пролежат. Это помогает торговым организациям поддерживать высокие продажи и избегать необходимости устраивать распродажи, которые сокращают прибыль.

Дизайнеры компаний ежегодно создают десятки тысяч образцов одежды и обуви, из которых примерно четверть затем отбирается для производства. Некоторые из них представляют собой  упрощенные копии одежды дорогих  дизайнерских марок. Но в борьбе с  ведущими домами моды фирмы выигрывают, используя более дешевые ткани  и продавая свои товары по более  низкой цене. Поскольку большинство  товаров поступают 5-6 цветов и 5-7 размеров, то логистическая система вынуждена справляться с огромным количеством товарно-складских партий ежегодно.

Успех фирм, выбравших работу в сегменте fast fashion, примечателен еще тем, что большинство фабрик, на которых шьются одежда и обувь, расположено вблизи магазинов. Там рабочая сила весьма недешева, но для быстрого обновления товаров на полках своих магазинов компания вынуждена сокращать время транспортировки до минимума. Быстрые обороты позволяют избегать проблем с "промахами" в моде. Из-за того что товары выпускаются очень ограниченным тиражом, даже те из них, которые плохо продаются, не приносят компании значительных убытков.

Некоторые компании используют другую стратегию. Часть товаров  составляют одежда и обувь fast fashion, модели которых созданы дизайнерами самой компании, а изготовляются независимыми производителями. Эти товары очень быстро проходят через магазины и меняются на более новые модели. Однако при этом поддерживается и большой ассортимент простых, каждодневных товаров, которые изготовляются в Азии с ее дешевой рабочей силой. Компании также регулярно привлекают известных дизайнеров одежды для создания небольших коллекций, выпускаемых ограниченным тиражом. Эти коллекции создают потребительский ажиотаж и привлекают покупателей, полностью раскупающих товары в течение нескольких дней. Сочетание этих компонентов в рамках одной стратегии также позволяет объемам продаж расти на 15-20% в год.

Сегодня в целом по рынку  около 40% одежды и обуви продается  на распродажах, по сниженной цене. Для более дорогих, дизайнерских марок этот показатель доходит до 80%. Однако в рынке fast fashion одежда и обувь продаются очень быстро, что уменьшает необходимость пользоваться распродажами как важным механизмом стимулирования сбыта. В этом сегменте всего 19% товаров продается по сниженным ценам. И это позволяет компаниям наращивать прибыль и расширять свою долю на рынке.

Сегодня все ритейлеры одежды считают, что в продажах выигрывает концепция "магазин как бренд". При этом совершенно необязательно, чтобы бренд имел громкое дизайнерское имя, скорее, даже наоборот — имя привязывает к человеку, безымянная марка рождается на века. Говорят, бренд — это то, что покупательское ухо с легкостью вычленяет в любом разговоре, а глаз улавливает в любом потоке рекламы. Богатые фирмы тратят миллионы долларов на рекламу, чтобы их бренд был на слуху. Однако сегодня и в ближайшем будущем для того чтобы активно продаваться, мало быть просто брендом, нужно создать собственную разветвленную сеть магазинов, где будет продаваться только одежда определенной марки. И наоборот: можно создать одежду любой красоты и качества, считают профессионалы, но, если у марки нет имиджа, а у компании нет собственных магазинов, чтобы эту одежду продавать, фирма прогорит. И здесь не важен ни ценовой диапазон, ни таланты дизайнера. Нужны имидж и магазин. Идея эта, собственно, не нова. Именно с этой концепции начинали строить свои империи создатели люксовых марок одежды: они создавали марку, строили вокруг нее легенду, превращая ее в бренд, а затем опутывали мир сетью монобрендовых бутиков. Но эта концепция преследовала другие цели: люксовый бренд хорошо продается только в случае, если он эксклюзивен, и чем больше эксклюзивности, тем больше у потребителя желания его купить. В конце концов, покупая майку с заветным логотипом за несколько сотен долларов, покупатель платит не за сверхъестественные качества этой майки, а за право вступления в престижный клуб избранных.

Страницы:1234следующая →

Первые примеры промышленного дизайна товаров массового потребления

Промышленный дизайн имеет обширную историю, которая шла и развивалась параллельно с технологическим прогрессом. Можно сказать, что нужда в придании предметам обихода привлекательных очертаний появилась с приходом пластика. Материал оказался прост в обработке, дешев и прочен, что позволило производить товары массового потребления в удобной и эргономичной индивидуальной упаковке. Так появились новые производства, конкуренты, а значит и необходимость создавать красивые вещи с запоминающимся и практичным дизайном упаковки, которые бы выделялись на фоне аналогов.

Индустриальный дизайн и эстетика стали неотъемлемой частью таких бытовых приборов, как привычные в наши дни электробритвы. Одни из первых дизайнерских штрихов были сделаны именно для этих машинок. Рассмотрим историю разработки дизайна электрических бритв чуть подробнее.

Полковник Шик и его шикарная модель бритвы

Хоть современные системы и имеют такие удобства, как контроль заряда батареи, управление оборотами и прочие, в целом, конструкция изменилась мало. Даже дизайн упаковки принципиально не отличается у современных изделий и бритв, возрастом в полвека. Аналогично и принцип работы. Говорит это о том, что уже на заре промышленного дизайна, ставка делалась не только на эстетику, но и функционал. Потому даже нынешним мастерам сложно добавить что-либо разительно новое в конструкцию и дизайн упаковки.

Стоит отметить, что “угадали” верное сочетание пропорций в свое время несколько человек, одним из которых был Джейкоб Шик – полковник и изобретатель из США.

С ходу разрушить стереотипы о предвзятом отношении к электрическому бритью офицеру не удалось. Конструкция, предложенная в 1923 году, оказалась удачной, в ее основе были цилиндрические валы, благодаря им ножи вращались навстречу друг к другу по принципу ножниц. Индустриальный дизайн же оказался не таким привлекательным, так как неудобная конструкция была похожа на лампу с гибким штативом. В одной руке нужно было держать корпус с двигателем, от которого по гибкому валу вращение передавалось в саму бритву в другой руке.

Следующий свой предмет промышленного дизайна Джейкоб Шик избавил от всех обнаруженных детских болезней. В едином корпусе располагался двигатель, выдававший 3500об/мин мощностью 1/90л.с. На своем изобретении, хоть и не без труда, разработчик смог получить хорошую прибыль. Конечно, разработка дизайна продолжилась и серийные бритвы несколько отличались от изначальной версии. Однако, простота и эргономика, заложенная в изделия марки Shick, актуальны и в наши дни.

Жирную точку в предпочтениях аудитории поставили маркетологи. Демонстрация достоинств сухого бритья, качество и удобство дизайна индивидуальной упаковки марки “Шик” стали основой успеха на рынке, особенно с появлением телевидения. Стоит подчеркнуть, что уже в те времена телевизионная реклама стала главным оружием маркетинга.

Промышленный дизайн

Для творения американского изобретателя создали забавный видеоряд, где к кактусу прикладывали надувной шарик и, естественно, он лопался. Затем растение “брили” и шарик спокойно катался по нему. Для большей убедительности, сам шарик тоже пытались “брить”, но он не лопался, доказывая безопасность электробритвы.

Конкуренты

Нужно сказать, что насладиться монополией полковнику не удалось, ведь параллельно с ним, альтернативу традиционным опасным бритвам предложили и европейские мастера.

Например, таковой была первая в мире роторная бритва, конструкцию и промышленный дизайн которой разработал Александр Горовиц — инженер-механик с русскими корнями. Выпускались машинки компанией Philips, под маркой Philishave, известной и в наши дни.

Remington и Schick в то время для защиты кожи от ножей использовали металлический гребень. Макс Браун, основатель одноименной компании, еще за год до “Филипса” (в 1938) предложил использовать тонкую решетку из стального листа при разработке дизайна и конструкции с перфорацией. Карты спутала война, а потому регистрация патента и выпуск были отложены до 1949-го. Зато модель компании оказалась эффективнее конкурентов, причем настолько, что замена ей не найдена до сих пор.

Если промышленный дизайн вышел на передний план в сфере производства товаров повседневного спроса более полувека назад, то в сегодняшнем мире его значение стало еще больше. Поэтому форме, эргономике и эстетике дизайна упаковки любых современных продуктов уделяется особое внимание. Не упускайте и вы этот важный фактор, ведь он может оказаться решающим при попытке вывести ваш продукт на новый, более высокий уровень продаж.

Вернуться

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *